Binära optioner – Vår guide

Välkommen till Binary Guider, en vägvisare och guide för dig som intresserat sig för handel med binära optioner (binary options).

Huvudsyftet är att guida dig inom området för binär optionshandel. Vi ämnar också varna för eventuella bluffar som finns på marknaden.

På Binary Guider hittar du bland annat information kring strategier, tips på mäklare och tips på hur du kan handla med binära optioner i Sverige.

Vi erbjuder även ett gratis demokonto där du kan komma igång och testa innan du sätter igång på riktigt. Demokontot är till för dig som känner dig sugen på detta men ändå har en liten inneboende klump i magen som säger; hur ska det gå? eller; vågar jag verkligen satsa på binära optioner?

Binära optioner

Mäklare vi rekommenderar

I tabellen nedan ser du vilka mäklare vi rekommenderar. Samtliga innehar licenser från finansiella tillsynsmyndigheter och är tillförlitliga och seriösa aktörer inom binär optionshandel.

Information Minsta insättning Handelstyp Betyg
Prova nu
€10 eller demokonto Binära optioner, kryptovalutor, forex, ETF & CFD 10/10
Prova nu
€100 eller demokonto Binära optioner, kryptovalutor, crypto, forex & CFD 9,6/10
Prova nu
€50 eller demokonto Binära optioner 8,8/10
Prova nu
€250 (inget demokonto) Binära optioner 7,7/10
Mäklare Information Min. insättning Demokonto Handelstyp

RISKVARNING: Du investerar på egen risk. Binära optioner kan leda till vinster eller förluster och om du inte investerar rätt kan du förlora de tillgångar du investerar.

Vad är binära optioner?

Att köpa binära optioner är som att handla med aktier. Många i vårt samhälle tenderar generellt sett vara mer införstådda med aktiehandel än andra former av investeringar. Redan i skolan lär vi oss om aktiebolag och börsen. På nyheterna talas det om hur företagen “går” och i allmän folkmun talas det mycket om aktiehandel. Vad det inte talas om i samma utsträckning och som många av oss aldrig ens hört nämnas är binära optioner. Låt oss reda ut begreppet här istället.

Binära optioner är enligt Finansinspektionen att betrakta som ett “finansiellt instrument där företaget som tar fram eller säljer dem måste ansöka om tillstånd enligt värdepappersregelverket i det medlemsland som räknas som företagets hemmedlemsstat”. Binära optioner innebär att du istället för att handla med värdepapper ska förutse om en viss kurs kommer stiga eller sjunka i värde sett utifrån en bestämd tidsram.

Följande informationsvideo ger en grundläggande förklaring till hur optioner fungerar.

Att investera i binära optioner

Innan man börjar investera sina tillgångar bör man vara införstådd med att det alltid involverar en risk. Tänk dig själv, hade investeringar varit totalt riskfritt hade varenda en av oss investerat till exempel en viss del av lönen med syfte att öka omfånget av vårt kapital.

Att vara medveten om risken är nödvändigt. Dels med tanke på betydelsen av att veta vad man ger sig in i samt att undvika ekonomisk undergång om utfallet av investeringarna inte blir som man hoppats eller tänkt sig. Man kan ha som regel att inte investera mer än man har råd att förlora. Denna mening kan vara bra att ha i bakhuvudet under tiden som man handlar med binära optioner.

Hur fungerar binära optioner?

När du handlar med binära optioner kan affären ta sig 3 olika vägar, nämligen:

 • Du gör en vinst – “In-the-Money”. Säg att du handlat binära optioner för 1000 SEK och har rätt får du 2000 SEK (=vinsten plus den summa du investerat) minus den avgift mäklaren tar ut för affären. Vanligen får du 80-90% av det du satsat.
 • Du gör en förlust – “Out–of-the-Money”. Säg att du handlat för 1000 SEK och har fel förlorar du dina 1000 SEK. Du kan alltså inte förlora mer än det du investerat, vilket kan kännas skönt.
 • Du får din insats i retur. Om valutakursen står kvar på samma värde som när du investerade i dina optioner är du garanterad dina pengar tillbaka.

Vad bör jag veta innan jag börjar handla?

Din primära uppgift är att välja mäklare. Utan mäklare kommer du ingen vart. Handeln är ofta inte en helt smärtfri process men något vi anser du bör lägga ner en del tid och engagemang på. Vi råder dig att läsa på dels vad mäklarna säger om sig själva men även recensioner från redan existerande kunder.

Mäklarna är subjektiva i sina utlåtande och ger inte en nyanserad bild av sig själva som aktör. Du kommer stöta på ord såsom “ledande” och “snabbast att reagera” eller liknande positivt laddade ord. För att få del av “andra sidan”, dvs användarna rekommenderas recensionerna. Handlarna själva ger ett utlåtande som i högre utsträckning anses objektivt. En handlare “tjänar” ingenting på att ge ett gott omdöme/recension om en mäklare som man ansett inte hållt måttet.

Summa summarium – Läs på om mäklarna, både från deras egna hemsidor samt från recensionerna, samla därför denna information och skapa dig en egen uppfattning om vad du tycker känns bra. Magkänslan säger ofta en del.

Går det att förutsäga om kursen går upp eller ner?

När du handlar med binära optioner är tanken att du ska försöka förutspå ett värde sett över tid. Det handlar om huruvida en aktiekurs, ett index, en råvara eller valuta kommer befinna sig över eller under en viss värdenivå inom en predestinerad tid.

Har du satsat på att din valda tillgång (till exempel en valuta, aktie eller råvara) ska öka i värde och så blir fallet har du tjänat pengar. Satsar du på att den ska minska i värde och den gör det har du också tjänat pengar.

En binär option har endast två möjliga utfall. Det ena är upp och det andra ner eller rätt och fel om man väljer att se det så. Ordet binär betyder nämligen dubbel eller tvåfaldig. 

Utgångstid – Tidsram – Förfallotid – Tidsfrist

Utgångstider, tidsramar, förfallotid samt tidsfrist är alla benämningar på samma sak. Vi ska förklara begreppet för dig.

Man pratar om tidsramar eller utgångstider. De vanligaste tidsramarna/utgångstiderna är 30 sekunder, 60 sekunder, 1 minut, 30 minuter samt 60 minuter. Utöver dessa ovan nämnda finns det även längre ramar på 1 vecka eller ibland även flera månader hos en del mäklare.

Ett knep är att starta med en eller kanske två tidsramar och bli grym på dessa. När du sedan blir mer avancerad i ditt handlande kan du utöka med fler tidsintervaller. Att starta upp med en eller två anses lämpligt ur trygghetssynpunkt. Du får då en förståelse för din analys och kan utvecklas härifrån. Du blir då primärt lite av en expert på en eller två tidsramar vilket kan upplevas som en trygghet.

Förtydligande: Tidsramen är alltså den tid då du vill att kursen ska mätas. Investeringar med snävare tidsram har blivit mer populära, du kan då handla med flera tillgångar samt med små medel samtidigt och snabbt få ett resultat.

Det finns både plus och minus med korta och långa tidsramar. Fördelen med de korta var vi inne och nosade på ovan, du får snabbt veta resultatet medan fördelen med längre tidsramar är att det kan bli lättare att förutspå utfallet på kursen över tid. Vi rekommenderar att du sprider dina risker och försöker satsa på en strategi som inkluderar båda alternativen.

Högriskinvestering

Vi vill i denna guide noggrant poängtera att handel med binära optioner tillhör kategorin högriskinvesteringar. Det innebär att chansen finns att göra betydande vinster men och andra sidan finns risken att du går miste om dina investeringar och det kan gå snabbt. Binär optionshandel är en krävande process som du med tid och tålamod kan lära dig att bemästra.

För att understryka detta, du behöver alltså vara medveten och införstådd med att handel med binära optioner innebär en hög risk och att det krävs god kunskap inom området för att handla med dessa tillgångar.

Rekommendationen är således att du provar dig fram i en takt och med de summor du känner dig bekväm med.

Vad kan jag göra för att minska risken?

För att minimera risken det innebär att handla med optioner föreslår vi att du använder dig av så kallade licensierade mäklare. Detta innebär att mäklarna har fått en licens tilldelade vilket innebär att de anses trovärdiga och erkända att bedriva handel med binära optioner. Samtliga mäklare som finns listade på Binary Guider innehar licenser från CySEC, MFSA eller AFSL.

Vi uppmanar dig att alltid vidta största möjliga försiktighet för att dels känna dig trygg med vad du tar dig för samt undvika bluffare. Har du några funderingar, undringar eller tankar du vill reda ut är du mer än välkommen att kontakta oss. Tillsammans reder vi då ut dina funderingar för att ytterligare öka din trygghet och möjlighet att tjäna pengar på binära optioner.

Vi arbetar för att skapa en relation och ömsesidig trygghet samt att våra investerare som följer vår guide ska få tilltro till guiden rätt igenom. Vi arbetar för att vara transparenta och ärliga. Om du nu under resans gång blir utsatt för bluff eller känner någon som blivit det är vår rekommendation att du snarast kontaktar oss! Vi går då genast ut med en varning till våra användare.

Stämmer det jag hört att binära optioner är bluff?

Kanske sitter du och tänker eller har funderat kring binära optioner som bluff. Vi ska försöka guida dig genom detta påstående. Låt oss börja med att konstatera att binära optioner på svenska och runtom i världen går under många namn. Benämningar som cirkulerar är bl.a. digital option, allt-eller-inget-option, över- eller underoption eller som på Stockholmsbörsen kort och gott överunder.

Tråkigt nog förekommer det en del som målat ut binära optioner som just det vi talade om i inledningen till detta stycke, nämligen bluff. De menar att det innebär en form av bedrägeri som utarbetats med ett enda syfte – att lura folk på pengar.

Att det skulle röra sig om bluff stämmer alltså inte. Eller jo, till viss del är det korrekt. Men lugn, vi ska nedan förklara närmre samt gå in på varför detta blivit ett så kallat rykte som fritt fått florera runt.

Hur kan vi då göra en guide som handlar enbart om binära optioner och samtidigt hävda att det till viss del innebär en bluff och vad menar vi med till viss del en bluff? Lite rörigt kan det tänkas men det kommer klarna, vi lovar!

Ja, överallt i vårt samhälle finns oseriösa aktörer. De finns ute i den virtuella världen såväl som på nätet. Kanske är sannolikheten numera än större på nätet, då man där inte syns och behöver ta ansvar på samma sätt. Det handlar om människor eller organisationer med avsikt att lura dig eller andra på pengar. Så ja, till viss del stämmer dessa rykten. En sak är klar, det går inte att generellt sätt säga att all handel med binära optioner är bluff.

Binär optionshandel är en otroligt välkontrollerad marknad där uppenbara villkor och riktlinjer styr handeln.

Marknaden kryllar av mäklarbolag och även på antalet mäklare ser vi en ökning. Med anledning av detta förekommer det många så kallade bluffmäklare – varför processen “val av mäklare” framhävs som så betydelsefull. Man bör därför vara aktsam vid val av mäklare.

Bedragare på nätet

Som nämndes ovan finns det gott om lurendrejare i vårt samhälle. På internet samlas kanske ändå majoriteten av dessa. Det är relativt lätt att “gömma” sig och slippa undan och undgå att stå till svars för sina handlingar som man på ett annat sätt tvingas till när man står face to face mot sin kund.

Internet kryllar således av bluffare. Vem har undgått så kallade “popups” där man blir utlovad en vinst på 30 000 SEK om man klickar på länken eller “Arbeta från soffan – Tjäna 20 000 SEK/månad”.

Alla har vi med största sannolikhet stött på dessa fantastiska utlovanden, som lovar guld och gröna skogar utan minsta ansträngning.

Utan ansträngning, ja här har vi något som är värt att diskutera. Människan har en tendens att dras till det som är enkelt, helst vill vi ta den enkla vägen. Vi vill hitta en “quickfix” på saker och ting. Detta gäller såväl sin hälsa eller sätt att tjäna pengar. Detta är en av anledningarna till att bluffmakarna lyckas.

Folk klickar sig in på dessa länkar och vips, så är man inne i härvan. Man kan säga så här, om varken ansträngning eller risk krävs från din sida och stor utbetalning utlovas kan man med stor sannolikhet säga att det rör sig om bluff eller scam.  

Vart kommer det dåliga ryktet ifrån?

Inom det finansiella området som binära optioner hamnar inom är det särskilt viktigt att vara uppmärksam på bedragare. Det rör sig om stöld av personuppgifter och som sedan svindlar bort dina pengar.

Så varför skulle inte bluffmakarna även finnas inom handel med binära optioner? De finns överallt, det gäller bara att vara medveten om dem, vara försiktig samt undvika dem.

Binära optioner är inte något som sker utan varken ansträngning eller risk som insats, det är inte någon “quickfix”. Det rör sig om en seriös investeringsform där du som handlare både investerar pengar, tid och engagemang. Det fordras kunskap och varsamhet för att vara lönsamt sett över tid.

Om du sedan inte uppnår ditt förväntade resultat och kanske till och med förlorar pengar är det alltid enklare att “skylla” på något annat som ligger utanför dig själv, så som att det skulle röra sig om en bluff eller scam. Om det går åt pipsvängen kanske du kan fundera över vad som gick fel istället och på så sätt lära dig något av misstaget och göra bättre nästa gång.

Hur har binära optioner blivit kopplat till bedrägeri?

Vi ser ett antal olika orsaker till att binär optionshandel kan uppfattas som bedrägeri. Låt oss punkta upp dessa nedan för förtydligande:

 • Trots avsaknad av kunskap och insikt kring hur binära optioner fungerar har man gett sig in i det och känner sig sedan lurade när utfallet inte blev som förväntat.
 • Man har inte varit påläst eller införstådd med de rådande villkor som mäklaren har för handel med binära optioner.
 • Man har förlorat pengar och vill helt enkelt inte ta på sig “skulden” utan skyller på mäklaren eller organisationen – det är trots allt enklare så.
 • Ett bedrägeri har faktiskt skett.

Angående den sista punkten – Ja, som sagt, bedrägerier drabbar alla branscher, så även binär optionshandel.

Hur lyckas bedragare lura dig?

CFTC framhäver speciellt 3 kategorier av bedrägeri som uppträder inom binära optioner, nämligen:

 • Mäklaren förvägrar utbetalning av redan insatta pengar.
 • Manipulation av mjukvaran med syfte att skapa förlusthandel.
 • Identitetsstöld.

Punkt ett innebär att kunden via en mäklare eller annan plattform för handel med optioner gjort en insättning av pengar. När kunden sedan önskar ta ut pengarna förvägras detta av plattformen genom att antingen ignorera telefon- och e-postkontakt, annulera kundens begäran eller genom att vägra kreditera deras konton. Kunden får alltså inte tillbaka sina pengar och bedrägeri har skett.

Punkt nummer två innebär att själva plattformen som mäklaren använder sig av är artificiellt utformad och på konstgjort vis orsakar en förlustaffär. En investering som kunde medfört en vinst har alltså istället lett till förlust, bedrägeriet har skett. Mäklaren kan då behålla pengarna kunden skulle haft rätt till.

Sista punkten på listan, identitetsstöld betyder att kunddata (d.v.s. person-, kredit- och bankkontonummer) lagras i deras system och på så vis kan plattformen stjäla pengar från dig som kund.

Den svenska metoden av Jakob Stenson är en stor bluff

När du googlar/gör research inför handel med binära optioner och kommer i kontakt med “den svenska metoden”, “swedish method” eller “Jakob Stenson” bör du vara uppmärksam på att detta är en bluff/scam. “Den svenska metoden binär handel” utvecklades för ett par år sedan och har genom smart marknadsföring kommit att bli en populär handelsmetod. Senare visade den sig vara en total bluff!! Så alltså ett OBS! på detta om och när du stöter på denna. På flashback kan du följa diskussionerna kring den svenska metoden binär handel som bluff. Du kan läsa mer om den svenska metoden här.

Varning för “The Aussie Method”

The Aussie Method liksom den svenska metoden är en bluff. De utlovar vinster på sanslösa summor med bara en liten insats. Det har inkommit klagomål om “The Aussie Method” där roboten helt och hållet tömt konton på mycket kort tid. “Den Danska Metod” är en liknande bluff så förkasta även denna. Glöm “The Aussie Method” och “Den Danska Metod” och satsa på riktiga, seriösa aktörer.

Det finns dock binära optioner robotar som bedriver seriös och trygg handel. Binary Guider har ett avsnitt om sådana, klicka här för att komma direkt till avsnittet om säkra binära optioner robotar.

Binary Guider finns för Dig

Att separera seriösa aktörer från bedragarna är svårt och klurigt. Speciellt svårt är det om och när man sedan tidigare saknar kunskap och inblick inom området. Bedragarna är naturligtvis listiga och skapar webbsidor som ser pålitliga och seriösa ut, de liknar sina seriösa konkurrenter och använder sig av både språk och marknadsföring som får dig som kund att få ett genuint förtroende för dem. Då har de lyckats!

Binary Guider finns till för att vägleda dig genom hela processen, så också att skilja de seriösa från de oseriösa aktörerna på marknaden. Du som kund har som uppgift att noggrannt undersöka de presumtiva mäklarna INNAN du signar upp dig för ett avtal för att handla med binära optioner. Nedan kan du läsa vidare om den handlingsplan vi följer för att öka graden av tillförlitlighet hos binära optionsplattformar.

Hur försäkrar vi oss om att mäklarna är säkra?

Vår avsikt är självklart att upptäcka eventuella bedragare innan du gör det. Därför arbetar vi utefter ett välutvecklat granskningssystem innan vi väljer att rekommendera mäklarna för dig. Vi har ett transparent arbetssätt och visar dig därför nedan hur denna process ser ut. Vi hoppas att du genom denna transparens ska känna dig trygg med oss som din guide.

Med detta sagt är det inte uppenbart att “endast” vår guide är tillräckligt. Du kan behöva läsa på och göra egen research också. Men efter att ha lusläst vår guide är du troligtvis och förhoppningsvis bättre insatt och vet vilken ytterligare research du bör och önskar göra.

Omfattas mäklaren av en erkänd licens?

Denna punkt är den viktigaste frågan att inledningsvis kontrollera. Vi kontrollerar deras licens men även inom vilket rättskipningsområde mäklaren är reglerad inom. Denna specifika och viktiga information finns vanligen att hitta på mäklarens hemsida. Kort och gott kan man säga; finns denna information tillgänglig på deras webbsida anses det som en god fingervisning att mäklaren är seriös. Hittar man inte informationen kan man alltid fråga mäklaren och be de visa vart detta framgår.

Cypern är landet som var först ut att reglera handel med digitala optioner över internet. Många mäklare har därför ansökt om licens just från Cypern och även flyttat sin verksamhet dit. Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) är således den allra största och vanligaste licensgivaren. Omfattas mälaren av licens härifrån är de tilldelade ett licensnummer vilket ska vara sökbart i CySECs databas CySEC Regulated Entities.

Vilket rykte har mäklaren?

Vid misstanke om bedrägeri eller andra regel-/lagbrott utfärdas en varning från ett finansiellt institut som sedan sprids till övriga institut för att öka kännedom och uppmärksamhet kring bedrägeriet. Vi kontrollerar kontinuerligt huruvida finansiella institut utfärdat varningar och vem den berör. Uppkommer varning hos någon mäklare är vi snabba att informera våra läsare kring detta.

Innan vi godkänner en mäklare på Binary Guider lusläses varningslistan och därmed har vi full koll på att våra mäklare anses säkra.

Vad säger redan befintliga kunder om mäklaren?

Binary Guider granskar eventuella och befintliga anklagelser som inkommit från användarna. Användarna av mäklartjänsten är de som i särklass sitter på säkrast info kring mäklarens agerande “in action”. Vi lusläser omnämningar i debattinlägg, forum, artiklar etc i syfte att finna användarnas både ris och ros kring mäklaren.

Synpunkter på en tjänst finns alltid att hitta. Frågan är bara om det är en legitim synpunkt eller ej. Detta granskar vi genom en djupdykning i kommenteraren och i vissa fall kontaktar vi mäklaren och undersöker hur de ser på saken.

Trots mäklarens subjektivitet i frågan anser vi att det i vissa fall ändå ger en mer nyanserad och bredare inblick i problemet. Om inte så en inblick från båda parters håll. När vi sedan samlat in all kunskap vi kan hitta gör vi en bedömning om huruvida mäklaren ska finnas tillgänglig hos Binary Guider.

Hur hittar man en “tillförlitlig” mäklare?

Hur finner man en tillförlitlig mäklare bland de andra bluffmakarna?

Man skiljer mellan “reglerade” och “oreglerade” mäklare. De reglerade mäklarna står vanligen under höga krav på säkerhet och handlarens medel insatta på särskilda konto där de är tryggt förvarade.

Tillförlitliga mäklare erbjuder vanligen gratis tradingverktyg, allt för att underlätta din handel online. Verktygen kan initialt upplevas avancerade och komplicerade men tro oss, de blir med tiden en god vän och efter lite övning mer förståeliga och applicerbara. Verktygen erbjuder teknisk information om grafer och trender med syfte att främja din handel och investering.

Att stå inför val av mäklare kan vara den viktigaste biten på vägen mot vinsterna. Vi tänker rådge dig kring några perspektiv att tänka på under processen. Primärt ska du försäkra dig om att mäklaren är reglerad. En reglerad mäklare är A och O för att uppnå trygghet i handeln med optioner.

Om du bestämt dig för att handla med till exempel valutor, måste du kontrollera så att din mäklare erbjuder denna form av handel. Fortsättningsvis ska du ha koll på eventuella insättningskrav mäklaren har.

Vidare bör du ha full insyn i hur stor vinstutbetalning du får per lyckad investering. Här kan det skilja sig åt mäklare mellan, vissa erbjuder upp till 94% och andra ned till 85% i vinstutbetalning.

Fundera sedan över hur din överföring av pengar kommer se ut. Kommer du göra insättningen via bank, Paypal, Skrill eller något annat alternativ kanske? Oavsett vilket du bestämmer dig för bör du försäkra dig om att mäklaren godkänner det alternativ du valt.

Några punkter att ta hänsyn till i mäklarvalet

 • Är mäklaren reglerad av finansinspektionen och CySEC?
 • Erbjuds de tillgångar jag önskar handla med?
 • Vilka betalningsmetoder finns?
 • Finns det något demokonto jag kan testköra på?
 • Hur mycket är minimikrav på insättning?
 • Hur många procent ligger utbetalningen på av mina lyckade investeringar?
 • Har mäklaren en app?
 • Hur ser mäklarens rykte ut bland sina kunder?

Mäklare

Nedan listar vi de bästa och mest pålitliga mäklarna i Sverige. Utred dina behov, därefter är det bara att välja den mäklare som matchar dina behov bäst. Testa gärna deras demokonton innan du kastar dig ut på riktigt och börjar handla med riktiga pengar (du investerar på egen risk).

Om våra mäklare

 • Mäklare av binära optioner kräver inga tillstånd för att bedriva handel i Sverige – vilket betyder att det finns en uppsjö av oseriösa mäklare på marknaden. På Binary Guider finner du endast seriösa aktörer, dvs du undgår de som lovar mer än vad de kan hålla eller har en mängd finstilta villkor.
 • Plattformarna är stabila och pålitliga vilket innebär att du alltid har kontakt med deras server.
 • Vi tycker det ska vara roligt att handla binära optioner – därför är plattformarna lättnavigerade och enkla att använda.
 • Vi har rensat ut de mäklare som tar för stor del av kakan och de som haft orimliga villkor.
 • De mäklare vi nämner har gott rykte hos investerare.

Top 5 – Hur lyckas jag?

Nedan följer några korta och snabba men koncisa tips på vägen mot framgång:

 • Seriös mäklare!
 • Kunskap – skaffa information, läs på, var intresserad, visa engagemang. Det blir dessutom roligare då!
 • Varsamhet – var försiktig, satsa inte mer än du kan förlora.
 • Tid – du gör dig inte en förmögenhet på en natt – ha tålamod.
 • Om du är osäker? – fråga mäklare, skriv i forum, skriv till oss.

Vilka tillgångar kan jag handla med?

De flesta mäklare erbjuder diverse tillgångar att handla med. Tillgången är den finansiella produkten du handlar med. Tillgång inom handel med binära optioner kan vara valutapar, aktier, index eller råvaror. Oavsett vilken eller vilka av dessa du väljer att handla med gör du det hos samma mäklare.

Utbudet av tillgångar som mäklaren erbjuder kan variera från råvaror, valutapar, till index och aktier. Vi ger några exempel på vardera nedan:

 • Råvaror – Exempel är olja, guld, vete, silver och kaffe.
 • Valutakurser/Valutapar – Exempel på de mest förekommande valutaparen är NZD/USD, AUD/USD, EUR/GBP samt EUR/USD.
 • Index – Till exempel NASDAQ, DOW JONES, RTS och TOPIX.
 • Aktier – Exempelvis Google, Investor, Facebook och Volvo.

Jag förstår inte alla ord, kan Ni hjälpa mig?

Självklart kan vi hjälpa dig. Området binära optioner innehåller en hel del termer och uttryck. För att få ut så mycket som bara är möjligt av din handel med binära optioner gäller det verkligen att ha stenkoll på samtliga ord och dess betydelser. Binary Guider har sammanställt en ordlista där du enkelt finner bokstäverna i alfabetisk ordning med tillhörande förklaring/betydelse. Du finner ordlistan här.

Kan jag verkligen testa utan att riskera något?

Absolut kan du det! Flertalet mäklare erbjuder så kallade demokonto. Möjligheten att skaffa ett demokonto innebär att du kan prova på och få en inblick i hur handel med binära optioner går till.

Tillvägagångssättet är detsamma, skillnaden är ju förstås att du inte kan tjäna och således inte heller förlora några pengar (du har inte heller investerat något mer än imaginära pengar). Det går till på så vis att du får följa de verkliga börs-, valuta- och råvarukursernas svängningar minut för minut och kan kontinuerligt följa med i dess rörelser. Fråga din mäklare om de erbjuder demokonto samt hur du kommer igång med detta och sen är det bara att köra på!

Hur får jag tillgång till ett demokonto?

Oftast kräver mäklaren att du gör en minsta insättning eller avlägger en deposition. Därefter är du redo att prova på med en virtuell valuta. Genom att skapa ett demokonto erbjuds du möjligheten att både prova på mäklarens programvara samt den verkliga handeln med optionerna. Du registrerar namn, e-post samt person- och telefonnummer hos din mäklare.

Som sagt, fråga din mäklare huruvida de erbjuder demokonto samt hur du kommer igång med detta och sen är det bara att köra på!

Önskar du läsa mer ingående om demokonto har vi ett specialavsnitt om just det. Följ länken här för att komma till avsnittet om demokonto.

Vilka fördelar finns med binära optioner?

En fördel är att du inte behöver vara superinsatt och påläst i hur börshandel fungerar samt hur man köper eller säljer utländsk valuta. Det kan också vara betydligt mer intressant att handla med “riktiga” värden än att i andra fall bara “gambla”. Resultaten i handeln baseras nämligen på reella kontrakt och aktiviteter världen över. Det är mer på riktigt än gambling så att säga.

Att starta med binära optioner kräver heller ingen förmögenhet som startkapital. Du kan öppna ett konto med en summa av 100 EUR och vara igång direkt i princip. För att bli grym inom binära optioner behöver du kunskap, vilken du har tillgång till via informationsflöde och utbildningsplattformar hos din mäklare. På dessa sidor har du möjlighet att i din takt förkovra dig och bli en fena på området. Du sätter gränserna!

Att priset är förutbestämt kan kännas som en trygghet i den mening att du kan inte på något sätt förlora mer än optionen från början kostade dig. Du blir inte ansvarig för ytterligare förluster hur “fel” utgången än blev av affären.

Andra sidan av myntet är då att du även från början vet hur mycket du eventuellt kommer tjäna på affären. Summan av detta resonemang blir att du alltid i förväg kan avväga de risker- och vinster som finns med din binära optionshandel.

Vilka är nackdelarna med binära optioner?

Det innebär en hög risk att handla med binära optioner. I likhet med andra investeringsmodeller kräver även denna modell sin skicklighet, strategitänk, disciplin och tålamod för att generera pengar. Att ha en plan innan start är en god idé. Att förbise de risker som finns gynnar en inte i slutändan. I denna plan kan till exempel följande moment ingå:

 • Sprid dina investeringar – Sprid riskerna genom att handla med olika tillgångar. Se vilka tillgångar du kan handla med här. (länk tillbaka till olika tillgångar).
 • Systematisera investeringarna – Grunda dina investeringar i väl genomtänkta analyser samt ta hänsyn till de risker som finns innan investering görs.
 • Visa självförtroende utan att vara arrogant i dina beslut ­– Bygg upp ditt självförtroende genom noggrann genomläsning och research inom området.

Vilka är de vanligaste binära optionerna?

Det förekommer två kategorier binära optioner dit de flesta optioner idag tillhör. Den ena och den i särklass vanligaste är “cash-or-nothing” (kontanter eller ingenting) vilken innebär att du får den förutsägda summan tillbaka om du prickar rätt i din bedömning.

Cash-or-nothing typen har blivit populära bland investerare som på förhand vill veta hur mycket de antingen kommer vinna eller förlora på affären.

Den andra modellen är “asset-or-nothing” (tillgång eller ingenting) vilken är mycket ovanlig bland investerare. I den andra modellen handlas det inte med pengar utan med det värde av tillgången du köper. Kan vara ett värdepapper till exempel.

Binära optioner i EU

Från januari 2018 gäller nya direktiv för värdepappersmarknaden i EU. MiFID står för EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument och berör området binära optioner. MiFID innebär att en mäklare tillåts erbjuda binära optioner i Sverige endast med tillstånd från något av EU:s medlemsländer. De vanligaste är Cypern (CySEC) samt Malta (MFSA).

Europeisk stil eller amerikansk stil?

Kanske har du stött på benämningar som optioner av europeisk- eller av amerikansk stil. Nämnas bör att det även finns andra sorter, men de är ovanligare och således inte något vi behandlar i detta avsnitt.

Den europeiska typen är den mest förekommande och har som signum att de endast kan verkställas på förfallodagen. Optioner av amerikansk stil (mindre vanliga) kan och andra sidan verkställas när som helst fram till och med förfallodagen. Binära optioner av amerikansk stil går vanligtvis under benämningen “one-touch options”.

Ska jag betala skatt?

Gällande skatt på binära optioner råder det delade meningar. Då man i handel med binära optioner liksom i bettingbraschen satsar pengar på ett visst utfall anser vissa att det är samma sak.

Spelvinster beskattas inte inom EU och handlar man då med en mäklare som är registrerad i EU borde det betyda att man undgår skatten. Motsatta sidan menar att det inte handlar om något likvärdigt betting vilket innebär att du då är ålagd att betala skatt på din vinst.

På skatteverkets hemsida framgår inget klargörande i denna ovisshet men genom kontakt med skatteverket har vi åtminstone utrett att man i blanketten K4 om försäljning värdepapper mm ska deklarera vinster och förluster.

Vill du veta exakt vad som gäller kring skatt och deklaration relaterat till binära optioner ska du läsa vår guide om skatt. För att komma till guiden om skatt, klicka här. Där får du information kring vad skatteverket säger samt hur du konkret ska gå tillväga för att deklarera rätt, enkelt och snabbt.

Går det att få bonus?

CySEC gick 2016 ut med en varning till samtliga reglerade mäklare att de inte längre tillåts erbjuda bonusar för binära optioner. Anledningen bakom detta är att en bonus vanligen är mer relaterad till spel än till finans samt att binära optioner klassificeras som ett finansiellt instrument.

En bonus går ofta hand i hand med ett omsättningskrav som i sin tur är svåra att uppnå. Av den anledningen vill vi göra er uppmärksamma och att vidta försiktighet om du skulle komma i kontakt med en bonus. Det förekommer nämligen fortfarande mäklare reglerade genom MFSA som delar ut bonusar.

Dock har vi ETT undantag från regeln ovan, nämligen följande:

Mäklaren HighLow, registrerad och styrd från Australien erbjuder sina investerare bonus. HighLow är den enda av de mäklarna Binary Guider rekommenderar som erbjuder sina kunder bonus. HighLow är en helt igenom säker och reglerad mäklare som vi till 100% kan rekommendera dig.

Anledningen att de kan använda sig av bonus till sina kunder är att de har sin licens från Australien och inte Cypern (Europa). Är du intresserad av att handla med en mäklare som erbjuder bonus ska du välja HighLow. För att läsa den kompletta recensionen om mäklaren, samt för registrering av gratis demokonto, klicka här.

Binära optioner, allt eller inget eller digitala optioner?

Kanske har du hört talas om handelsformen tidigare men då under ett annat namn. Binära optioner kallas nämligen olika beroende på sammanhang. Stockholmsbörsen benämner det till exempel genom “överunder” eller “över-eller underoption”. Andra namn som florerar är “digitala optioner”, “allt eller inget”, “allt eller inget-optioner” samt engelskans “Binary Options”. Nasdaqs benämning är “överunder”. Kärt barn har många namn och så även i detta fall, vi är dock på det klara med att samtliga dessa ovan nämnda namn syftar på samma sak, binära optioner.

Strategier och tips – besök vår utbildning!

Taktik, tillvägagångssätt eller planläggning. Drivna och framgångsrika individer arbetar vanligen utifrån en plan. Dels sparar det tid och dels blir slutresultatet bättre. Initialt vet du vilket mål du har – i detta fall önskar du tjäna pengar.

Målet är viktigt, men vägen dit är ännu viktigare. Utan resan dit uppnås inte målet. Om du är klar över ditt mål men också vägen till målet är chansen stor att du lyckas. Hur vägen till uppnått mål ser ut är upp till dig som individ att bestämma men vi kan hjälpa dig på traven!

Ett sätt att nå dit du önskar kan vara att utarbeta en strategi där du räknat på riskerna utan att för den delen förkasta din intuition. Strategin kan innehålla både fingertoppskänsla och noggrant uttänkta risker. Alla är vi olika, så också som traders.

Vi som arbetar med Binary Guider har alla en bakgrund inom ekonomi på olika sätt och med olika mycket erfarenhet. Vårt gemensamma drag är dock vårt strategitänk. Är du intresserad av ekonomi och känner igen dig? Kanske, kanske inte… Som sagt, alla är vi olika men vi är överens om att alla vill vi nå vårt mål, vi vill tjäna pengar!!

Vi har testat de metoder vi föreslår. Annat skulle vara lustigt. Vi tror på strategier, det bevisar att man har en plan för sitt handlande. Vi tycker du ska testa! Läs och begrunda vår “20 i topp” lista nedan:

20 heta tips från Binary Guider

 1. Vi går stenhårt ut med första och absolut viktigaste punkten (i vårt sätt att se det) – Satsa aldrig mer än du har råd att förlora.
 2. Fundera över när under dygnet du är som mest fokuserad. Är du uppe i ottan superpigg och alert? Kanske är det då du ska sätta dig med datorn/mobilappen och göra dina investeringar? Fundera över när du är som mest klartänkt och rapp.
 3. Behärska ditt handlande och tänk långsiktighet framför spontanitet.
 4. Har du gjort en stor förlust – Låt det vara – Sånt händer även den bästa. Ta nya tag!
 5. Var nitisk när du läser mäklarvillkoren – gör även detta när skallen är rapp och klar, se punkt 2.
 6. Förkovra dig så mycket du bara kan i ämnet.
 7. Läs på vad ekonomer/bankmän och andra kompetenta individer säger. Här finns mycket matnyttig info att hämta.
 8. Ge dig inte in i något träsk du inte kan ta dig ur – Dvs försök inte väga upp förluster mot att investera dubbelt upp.
 9. Känn dig bekväm med mäklarens demokonto innan du testar de riktiga vingarna.
 10. Ha tålamod – Du kommer förlora – Lika bra att vara inställd på det från början – TÅLAMOD – det kommer!
 11. Sugen på att testa även de korta intervallerna? – Gärna, men då med mindre summor. Alla kurser har en viss fluktuation under dagen och kanske infaller denna svängning just inom ditt tidsintervall. Vore olyckligt att förlora mycket då, eller hur?!
 12. Kom ihåg att du när som helst kan göra en ny insättning – Du behöver alltså inte sätta in mycket pengar på en gång.
 13. För en liten “dagbok” över din handel – Skriv ned vad som gått bra och det som gått åt pipsvängen, på så vis kan du genom din framgång och dina misstag lära dig och utvecklas. Kanske kommer det fram att den dagen det gick åt pipsvängen hade du en hop av uppgifter på jobbet eller barn som drog dig i benen när du handlade. Utveckling är så kul, speciellt när det gör en rikare!
 14. Är du specifikt intresserad av aktier? Starta med den typen av tillgång då – att ha ett intresse för något gynnar ditt engagemang och så även vägen till målet.
 15. Notera en sak i veckan som du tyckt du gjort bra relaterat till din handel med binära optioner – Ger en positiv självbild!
 16. Hitta intressanta böcker inom ämnet optionshandel – Besök biblioteket eller handla på nätet.
 17. Ta hjälp av ditt demokonto även sen du blivit en optionshaj – Testa nya strategier på den.
 18. Intressera dig för begreppet teknisk analys – leta efter mönster i kursutvecklingen – finns hos de flesta mäklare.
 19. Ha kul på vägen mot målet – det är kul att se ens tillgångar växa sig större.
 20. Sist men inte minst – Välj en tillförlitlig och reglerad mäklare. Du hittar de här på Binary Guider.

Läs mer om strategier och tips på vår utbildningssida. Klicka här för att komma dit. Där finns möjlighet att ta del av fler och mer ingående tips och strategier för att lyckas med din binära optionshandel.